corona

wij van het bestuur hopen dat al onze spelers, familie, sponsors, supporters en sympathisanten gespaard blijven van dit virus..

lidgeld seizoen 2020-2021

hoi, daar we weten dat mensen met kinderen en jongeren met een beperking soms al heel veel financiele kosten hebben, vragen we niet veel inschrijvingsgeld. dit kan zelfs ook in schijven betaald worden. af te spreken met lid van bestuur. ons lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 95€  

stagiairs

we zijn blij om terug 2 stagiairs (Axelle Van Lysebeth en Gilles Van Steenkiste) te mogen verwelkomen om te zien hoe het bij G-voetbal werkt. gelukkig om te zien dat jongeren ook interesse tonen in onze werking!